header
Flying With Stars kaunas page_zalgiris2_zalgiris2
flying-button

שימו לב:
* הטיסה בכפוף להנחיות הקורונה במדינה המארחת. * הישיבה במשחק ביציע אוהדי מכבי על פי קביעת הקבוצה המארחת. * כניסה לאולם בכפוף לחוקי המדינה המארחת ולמלאי הכרטיסים של הקבוצה המארחת. * הטיסה חזור לישראל בלילה אחרי המשחק. מכבי שומרת את הזכות לחזור ביום למחרת בשל אילוצי הקבוצה ולו"ז שדות התעופה

חשוב לדעת! במקרה של ביטול הזמנה תוך 14 ימים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, תחויב בדמי ביטול בסך של 100 ש"ח (מאה שקלים) או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן. לאחר מועד זה, לא יהיה ניתן לבטל את העסקה

< הסבר על המתווה באתר
fans
mail sponsors footer 2223